Jump to Navigation

Aktivnosti saveza

KONFERENCIJE ZA NOVINARE

1. Pozdravna reč , otvaranje konferencije za novinare – O. Bolnica Subotica, pomoćnik direktora za medicinska pitanja Dr Branka Milisavljević;

2. "Značaj promocije zdravog načina života, i prevencija gojaznosti u okviru prevencije bolesti bubrega" ; Statistika oboljevanja i umiranja stanovništva od bolesti bubrega u SBO”- ZJZS – Centar za promociju...

Sastanak članova Udruženja Bubrežnih invalida Subotica

zbog donošenja odluke o podnošenju pismenog Zahteva, VD direktoru dr sci med Slobodanu Puškaru, spec. Int. med.- kardiolog,

za organizovanje zajedničjog sastanka na kojem bi se razmatrali aktuelni i do sada započeti a nerešeni problemi na odelenju

...

Udruženje dijaliziranih, transplantiranih, i bubrežnih invalida opština Novi Kneževac i Kikinda,

u partnerstvu sa

Udruženjem bubrežnih invalida Subotica i

Savezom bubrežnih invalida Vojvodine

 

organizovalo je susret bubrežnih invalida

dana...

СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СОМБОР,

 одржаног дана 23.11.2016. године у просторији Опште болнице Сомбор,

.

Присутно је 32 лица од којих 26 чланова 5 сестара и техничара Одељења за хемодијализу и

председник Савеза бубрежни инвалида Војводине.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savez bubrežnih invalida Vojvodine

dana 4.12.2016 u sali hotela „Vojvodina’ prema odobrenim projektnim aktivnostima i...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.