Jump to Navigation

Blog

18.06.2016. U cilju otklanjanja nagomilanih višegodišnjih problema na odeljenju hemodijalize Subotičke bolnice, na inicijativu bubrežnih invalida Subotice,kao nastavak saradnje, održan je sastanak u prostorijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje filijale Subotica, sa nadležnima RFZO i upravnicima Subotičke bolnice. Zasad je dogovoreno, da sledeći sastanak u istom sastavu i sa svim lekarima odelenja hemodijalize, nastave 23. juna 2016. godine u Subotičkoj bolnici...
    Sednica Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, održana 29. maja 2016. godine u Novom Sadu, u hotelu "VOJVODINA". Na dnevnom redu je bio: 1. Izbor radnih tela Skupštine, 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice, 3. Usvajanje izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza u 2015. godini, 4 .Izbor jednog člana nadzornog odbora, 5. Realizacija programskih aktivnosti Saveza za 2016. 6 PREDAVANJE NA TEMU: "Kvalitetna dijaliza" - predavač Miroslav Nedimović, 7. Razno.  
Dana 26. maja 2016. godine, održan je prošireni sastanak Izvršnog i Nadzornog odbora Udruženja bubrežnih invalida Subotica. Sastanak je održan u prostorijama Kluba Udruženja, Banijska 2. u Subotici. Na dnevnom redu je bio: 1. Izbor sekretara i članova Izvršnog i Nadzornog odbora, 2. Dogovor oko održavanja Skupštine Udruženja, 3. Realizacija projektnih aktivnosti za 2016. godinu, 4. Razno.  
Paklena hemodijaliza u Opštoj Bolnici Subotica   U ime pacijenata sa hemodijalize odeljenja Opšte Bolnice Subotica, obraćam se svim medijima i nadležnim sa teritorije Grada Subotica da ukažu na ekstremne i po život opasne uslove na hemodijalizi.   Od juče dana 06.08.2015. (četvrtak), na odeljenju hemodijalize ne radi klima. Zbog specifičnosti bolesti, uslova u kojima se odvija proces bezbedne hemodijalize evidentna je ugroženost svih pacijenata kao i zdravstvenog osoblja, sestara na...
(Odlomak iz zadnjeg pisma upućen Opštoj bolnici Subotica)   "ZAHTEV Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, a na osnovu pokrenute inicijative od strane pacijenata sa hemodijalize Udruženja bubrežnih invalida Subotica upućen Opštoj bolnici Subotica je sledeći 1. Da se na Odeljenju sačini tačna uporedna evidencija za sve pacijente i iskažu vrednosti Mg po mesecima u periodu januar-april 2015. godine, a nakon toga sačine zvanični uporedni podaci za period april-jun 2015. godine. U izveštaju trebaju...
Bolesnicima na hemodijalizi je potrebno obezbediti: dovoljan unos energije, dovoljan unos visoko vrednih namirnica i dovoljan unos vitamina. Dovoljan unos energije podrazumeva onu energiju koja održava zadovoljavajuću telesnu težinu. Ona zavisi od godina života i telesne težine bolesnika i iznosi: za mlađe od 60 godina, 30-40kcal/kg/dan za starije od 60 godina, 35kcal/kg/dan zaosobe sa malom težinom (mali BMI - indeks telesne mase), 40-45kcal/kg/dan Glavni izvori energije za...
Lečenje hepatitisa Lečenje hepatitisa podrazumeva mirovanje, primenu određenog režima ishrane (strogo je ograničen unos masti) i vitaminsku terapiju, uz apsolutno isključivanje alkohola. Kada se radi o virusnoj etiologiji hepatitisa uzročna (kauzalna) terapija još uvek ne postoji. Povećani rizik razvoja zaraznog i ne zaraznog hepatitisa, koje su rizične grupe Povećani rizik nastanka hepatitisa imaju svi oni koji žive zajedno sa obolelim od infektivnog hepatitisa, ili ga neguju, zatim svi...
Jetra je mekotkivni, smeđecrveni organ klinastog oblika, obavijen vezivnom ovojnicom (Glissonova ovojnica ili kapsula fibrosa hepatis). Najveći je organ u trbušnoj šupljini, i smeštena je sa desne strane neposredno ispod dijafragme. Težine je 1200-1600 gr i sastoji se od 2 režnja (lobusa), od kojih je desni oko 6 puta veći od levog. Žučna kesica naleže u prednji deo desnog žleba, sa donje strane (fossa vezike felee). Jetra je srpastom vezom (ligamentum falciforme hepatis) pričvršćena za...
Peritoneumska dijaliza (PD) je procedura koju mogu da koriste osobe čiji bubrezi više ne funkcionišu efikasno. Procedura se izvodi kod kuće i pomoću nje se uklanjaju višak tečnosti i otpadne materije iz krvi. Hemodijaliza (Hemodialysis) je terapeutski postupak kojim se od 1960. god. kod terminalne renalne insuficijencije relativno uspešno zamenjuje ekskretorna, ali ne i endokrina funkcija bubrega. Hemodijaliza nije idealna zamena bubrežne funkcije, ali se sa njom postiže depuracija organizma...
Svetski dan bubrega se obeležava na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology ) i Internacionalnog Udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti ukupne javnosti (stručne i laičke) o važnosti bubrega, organa koji ima važnu ulogu u održavanju života, kao i upoznavanje stanovništva sa...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.