Jump to Navigation

Blog

Dana 26. maja 2016. godine, održan je prošireni sastanak Izvršnog i Nadzornog odbora Udruženja bubrežnih invalida Subotica. Sastanak je održan u prostorijama Kluba Udruženja, Banijska 2. u Subotici. Na dnevnom redu je bio: 1. Izbor sekretara i članova Izvršnog i Nadzornog odbora, 2. Dogovor oko održavanja Skupštine Udruženja, 3. Realizacija projektnih aktivnosti za 2016. godinu, 4. Razno.  
Paklena hemodijaliza u Opštoj Bolnici Subotica   U ime pacijenata sa hemodijalize odeljenja Opšte Bolnice Subotica, obraćam se svim medijima i nadležnim sa teritorije Grada Subotica da ukažu na ekstremne i po život opasne uslove na hemodijalizi.   Od juče dana 06.08.2015. (četvrtak), na odeljenju hemodijalize ne radi klima. Zbog specifičnosti bolesti, uslova u kojima se odvija proces bezbedne hemodijalize evidentna je ugroženost svih pacijenata kao i zdravstvenog osoblja, sestara na...
(Odlomak iz zadnjeg pisma upućen Opštoj bolnici Subotica)   "ZAHTEV Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, a na osnovu pokrenute inicijative od strane pacijenata sa hemodijalize Udruženja bubrežnih invalida Subotica upućen Opštoj bolnici Subotica je sledeći 1. Da se na Odeljenju sačini tačna uporedna evidencija za sve pacijente i iskažu vrednosti Mg po mesecima u periodu januar-april 2015. godine, a nakon toga sačine zvanični uporedni podaci za period april-jun 2015. godine. U izveštaju trebaju...
Bolesnicima na hemodijalizi je potrebno obezbediti: dovoljan unos energije, dovoljan unos visoko vrednih namirnica i dovoljan unos vitamina. Dovoljan unos energije podrazumeva onu energiju koja održava zadovoljavajuću telesnu težinu. Ona zavisi od godina života i telesne težine bolesnika i iznosi: za mlađe od 60 godina, 30-40kcal/kg/dan za starije od 60 godina, 35kcal/kg/dan zaosobe sa malom težinom (mali BMI - indeks telesne mase), 40-45kcal/kg/dan Glavni izvori energije za...
Lečenje hepatitisa Lečenje hepatitisa podrazumeva mirovanje, primenu određenog režima ishrane (strogo je ograničen unos masti) i vitaminsku terapiju, uz apsolutno isključivanje alkohola. Kada se radi o virusnoj etiologiji hepatitisa uzročna (kauzalna) terapija još uvek ne postoji. Povećani rizik razvoja zaraznog i ne zaraznog hepatitisa, koje su rizične grupe Povećani rizik nastanka hepatitisa imaju svi oni koji žive zajedno sa obolelim od infektivnog hepatitisa, ili ga neguju, zatim svi...
Jetra je mekotkivni, smeđecrveni organ klinastog oblika, obavijen vezivnom ovojnicom (Glissonova ovojnica ili kapsula fibrosa hepatis). Najveći je organ u trbušnoj šupljini, i smeštena je sa desne strane neposredno ispod dijafragme. Težine je 1200-1600 gr i sastoji se od 2 režnja (lobusa), od kojih je desni oko 6 puta veći od levog. Žučna kesica naleže u prednji deo desnog žleba, sa donje strane (fossa vezike felee). Jetra je srpastom vezom (ligamentum falciforme hepatis) pričvršćena za...
Peritoneumska dijaliza (PD) je procedura koju mogu da koriste osobe čiji bubrezi više ne funkcionišu efikasno. Procedura se izvodi kod kuće i pomoću nje se uklanjaju višak tečnosti i otpadne materije iz krvi. Hemodijaliza (Hemodialysis) je terapeutski postupak kojim se od 1960. god. kod terminalne renalne insuficijencije relativno uspešno zamenjuje ekskretorna, ali ne i endokrina funkcija bubrega. Hemodijaliza nije idealna zamena bubrežne funkcije, ali se sa njom postiže depuracija organizma...
Svetski dan bubrega se obeležava na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology ) i Internacionalnog Udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti ukupne javnosti (stručne i laičke) o važnosti bubrega, organa koji ima važnu ulogu u održavanju života, kao i upoznavanje stanovništva sa...
Bubrezi imaju čitav dijapazon po život značajnih uloga i utiču na rad svih ostalih organa i organizma u celini. Jedna u nizu značajnih uloga jeste da otklanjaju produkte metabolizma nastale iz uniete hrane, a tu se posebno misli na ureu (koja nastaje iz proteina), natrijum, kalijum i  fosfate. Kod poremećaja bubrežne funkcije dolazi do nagomilavanja ovih produkata u organizmu. Započinjanjem hemodijalize način ishrane se bitno menja, te  ona postaje važan deo lečenja. Pravilnom ishranom...
LOKACIJA TRETMANA HEMODIJALIZOM - Hemodijaliza može da se vrši kod kuće ili u centru. Kućni tretman — Za kućni tretman je neophodno da su pacijent i članovi njegove/njene porodice edukovani, kao i konstantna podrška lekara iskusnih u tretmanu pacijenata na kućnoj hemodijalizi. To obično podrazumeva nefrologa (specijalistu za bubrege) i usko specijalizovanu sestru. Pacijenti tretirani hemodijalizom kod kuće obično mogu da vode nezavistan život i često imaju duže preživljavanje u poređenju sa...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.