Jump to Navigation

Blog

Bubrezi imaju čitav dijapazon po život značajnih uloga i utiču na rad svih ostalih organa i organizma u celini. Jedna u nizu značajnih uloga jeste da otklanjaju produkte metabolizma nastale iz uniete hrane, a tu se posebno misli na ureu (koja nastaje iz proteina), natrijum, kalijum i  fosfate. Kod poremećaja bubrežne funkcije dolazi do nagomilavanja ovih produkata u organizmu. Započinjanjem hemodijalize način ishrane se bitno menja, te  ona postaje važan deo lečenja. Pravilnom ishranom...
LOKACIJA TRETMANA HEMODIJALIZOM - Hemodijaliza može da se vrši kod kuće ili u centru. Kućni tretman — Za kućni tretman je neophodno da su pacijent i članovi njegove/njene porodice edukovani, kao i konstantna podrška lekara iskusnih u tretmanu pacijenata na kućnoj hemodijalizi. To obično podrazumeva nefrologa (specijalistu za bubrege) i usko specijalizovanu sestru. Pacijenti tretirani hemodijalizom kod kuće obično mogu da vode nezavistan život i često imaju duže preživljavanje u poređenju sa...
Hemodijaliza Dijaliza je metoda za lečenje terminalne slabosti bubrega. Kada bubrezi više ne funkcionišu efikasno, otpadni proizvodi (toksini) i tečnost se nakupljaju u organizmu. Dijaliza preuzima deo funkcije bubrega koji otkazuju i uklanja otpadne materije i tečnost. Dijaliza je obično potrebna kada je izgubljeno 90 ili više procenata bubrežne funkcije. Do toga obično dolazi više meseci ili godina nakon dijagnoze hronične bubrežne bolesti. Na početku bolesti bubrega koriste se druge vrste...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.