Jump to Navigation

Нацрт закона о пресађивању људских органа у сврху лечења

Министартсво здравља

у поступку припреме

Нацрта закона о пресађивању људских органа у сврху лечења

спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 09. децембра 2016. године до 30. децембра 2016. године.

 

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона биће организоване по следећем распореду:

- Нови Сад, 21. децембар 2016. године, у 10.00-14.00 часова, у Великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, ул. Владике Платона бб,

- Ниш, 22. децембар 2016. године, у 10.00-14.00 часова, у великој сали Медицинског факултета Ниш,

- Београд, 26. децембар 2016. године, у 10.00-14.00 часова, у Привредној комори Србије, ул. Теразије 23, други спрат (Велика сала).

- Крагујевац, 28. децембар 2016. године, у 10.00-14.00 часова, Клинички центар Крагујевац, ул. Змај Јовина бр.30 (сала Хирушког блока, VIII спрат),

 

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: zdravlje.organi@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о пресађивању људских органа у сврху лечења”. По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.

ПРОГРАМ

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРЕСАЂИВАЊУ ЉУДСКИХ ОРГАНА У СВРХУ ЛЕЧЕЊА

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства здравља, Одбор за јавне службе, одређује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРЕСАЂИВАЊУ ЉУДСКИХ ОРГАНА У СВРХУ ЛЕЧЕЊА

1. Министарство здравља (у даљем тексту: Министарство) спроводи јавну расправу о Нацрту закона о пресађивању људских органа у сврху лечења (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

2. Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 09. децембра до 30. децембра 2016. године.

3. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, представници здравствених установа, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

4. Презентације и расправе о Нацрту закона биће организоване у Новом Саду, Крагујевцу, Београду и Нишу.

5. Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства здравља, www.zdravlje.gov.rs, на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs и на порталу е-управе.

6. Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре учесници у јавној расправи могу доставити на електронску адресу: zdravlje.organi@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о пресађивању људских органа у сврху лечења ”.

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.

Број: 011-00-265/2016-21

У Београду, 7. децембра 2016. године

ОДБОР ЗА ЈАВНЕСЛУЖБЕ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Асс. др ЗлатиборЛончар

 

НАЦРТ ЗАКОНA О ПРЕСАЂИВАЊУ ЉУДСКИХ ОРГАНА У СВРХУ ЛЕЧЕЊА I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Nacrt Zakona o Presadjivanju Organa u Svrhu Lecenja by Tomek Bela on ScribdMain menu 2

by Dr. Radut.