Jump to Navigation

Писмо Pепубличком фонду за здравствено осигурање...

Писмо
Pепубличком фонду за здравствено осигурање
и њихоб одговор - 13.јанура 2017.године

Поштовани,

Обраћамо Вам се са захтевом да нам потврдите да ли је тачно да Република Србија са Републиком Словенијом има потписан билатерални споразум о коришћењу услуга дијализе на територији Републике Словеније у ''Јавној здравственој мрежи'' Р. Словеније.

Овим путем Вам се обраћамо на основу позива који смо путем имејла добили за учешће на ''Међународном сусрету у Словенији''. У позиву стоји да се бесплатна хемодијализа на територији Републике Словеније може пружити уз потврду СРБ/СИ4 који издаје надлежна филијала РФЗО.

(непотрбно изостављено)

С поштовањем,
Председник Савеза бубрежних инвалида Војводине и Председник Удружења бубрежних инвалида Суботица
дипл ецц Зоран Мишковић
__________
 
Дијализа у Републици Словенији

Поштовани,

У складу са одредбама члана 65. Закона о здравственом осигурању Републике Србије (Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - одлука УС, 106/2015 и 10/2016 - др. закон) право на коришћење здравствене заштите у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања има осигурано лице ако је пре његовог одласка у иностранство утврђено да не болује, односно да није боловало од акутних или хроничних болести у акутној фази, у последњих 12 месеци, за које је потребно дуже или стално лечење, односно да се осигурано лице не налази у стању које би убрзо по доласку у иностранство захтевало дуже лечење, односно смештај у стационарну здравствену установу, укључујући трудноћу и друге здравствене услуге.

Имајући у виду наведене одредбе Закона, осигурана лица која користе хемодијализу не испуњавају законске услове за издавање обрасца SRB/SI 03 -потврде о праву на хитна давања за време привременог боравка у Словенији.

Републички завод за здравствено осигурање донео је дана 12.05.2010 године Упутство у вези обављања хемодијализе у иностранству за осигурана лица. Овим Упутством омогућено је осигураним лицима, која болују од бубрежне инсуфицијенције због чега се налазе на хемодијализи, коју морају обављати континуирано без обзира да ли се налазе у Републици Србији или у иностранству, који хемодијализу обављају у здравственој установи или у кућним условима, за време док се налазе у иностранству, а најдуже до 30 дана, у континуитету или са прекидима у периоду 01.01.-31.12. у свакој календарској години да хемодијализу обављају у иностранству. У складу са напред наведеним, накнада за обављене хемодијализе у иностранству обезбеђује се у висини цене хемодијализе коју би Републички Фонд признао здравственој установи да су хемодијализе обављене у земљи.

 Срдачан поздрав.

од: Public коме: dijaliza.nsp@gmail.com
датум: 13. јануар 2017. 15:00

наслов:
FW: Дијализа у Републици Словенији
послато преко: rfzo.rs
потврђено од: rfzo.rs

Slika: 


Main menu 2

by Dr. Radut.