Jump to Navigation

Седница Скупштине Савеза 24. јуна 2018. године

САВЕЗ  БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ

         НОВИ САД

Дана 24.06.2018. године (недеља) са почетком у 10,00 часова опдржана је седница Скупштине Савеза, у хотелу ''Војводина''  на адреси Нови Сад, Трг слободе 2.

ДНЕВНИ  РЕД

 

 1. Избор радних тела Скупштине:

                   * Радно председништво,

                   * Верификациона комисија,

                   *Записничар и два оверивача записника,

 1.  Усвајање Записника са претходне  седнице Скупштине Савеза одржане дана 14.05.2017. године.
 2. Усвајање извештаја о материјално-финансијском пословању Савеза у 2017. години,
 3. Усвајање, измена и допуна Статута Савеза бубрежних инвалида Војводине.
 4. Избор:
 • Председника Савеза,
 • Потпредседника Савеза,
 • Секретара Савеза,
 • Извршног одбора,
 • Надзорног одбора,
 1. Разно.

    

 

         На основу разматрања пословања са 2017. годину, усвојен је извашзај

о пословању,усвојене су измене и допуне Статута и изабрано је ново

руководство Савеза.

На дневном реду је био избор председника Савеза, подпредседника Савеза, секретара Савеза,чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора.

                                                               Изабрани су:Main menu 2

by Dr. Radut.