Jump to Navigation

Скупштина Савеза - мај 2017.

Дана 14.05.2017. године,

одржана седница Скупштине Савеза бубрежних инвалида Војводине у хотелу ''Војводина''.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

* Радно председништво,

* Верификациона комисија,

* Записничар и два оверивача записника;

 

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине Савеза одржане дана 29.05.2016. године;

3. Усвајање Извештаја Надзорног одбора од 20.04.2017. године;

4. Усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању Савеза у 2016. години;

5. Реализација програмсикх активности Савеза за 2017. годину;

6. Усвајање Предлога споразума о раду координационог тела СОБИРС и СБИВ;

7. Проблеми са функционисањем ИЗИС-а на територији АПВ;

8. РазноMain menu 2

by Dr. Radut.