Jump to Navigation

Donorska mreža Vojvodine "Šansa za novi život"

Stotine hiljada ljudi širom sveta boluje od teških neizlečivih bolesti. Ovim bolesnicima kako bi se produžio i poboljšao kvalitet života neophodno je presađivanje organa.
Svaki potencijalni davalac organa ujedno je i potencijalni primalac organa.
Tvoja odluka predstavlja nekome "Šansu za novi život"!
 
Šta je transplantacija organa?
Transplantacija ili presađivanje organa danas je u svetu i kod nas prihvaćen i uspešan način lečenja bolesnika, kod kojih je iz bilo kojih razloga došlo do nepovratnog otkazivanja funkcije pojedinog, za život potrebnog organa.
Koji se delovi tela mogu presađivati?
Danas se mogu presađivati organi (bubrezi, jetra, pankreas, srce, pluća) i tkiva (koža, delovi kosti, rožnjača, srčani zalisci).
 
Kako se dobijaju organi?
Organi se dobijaju od umrlog u bolničkoj ustanovi, na način redovnog hirurškog zahvata, kod osoba kod kojih je usledila moždana smrt.
 
Šta je moždana smrt?
Kad je mozak nepovratno oštećen, pacijent je moždano mrtav - nema izgleda da se to izmeni. No njegovi organi - srce, jetra ili burezi, mogu dalje ostati u funkciji i to samo uz podršku savremenih medicinskih aparata. Ovi organi mogu tada biti presađeni drugom čoveku.
 
Šta je doniranje organa?
Doniranje organa je znak čovekoljublja i plemenitosti, kojom jedna osoba iskazuje svoju želju i nameru da nakon smrti pokloni bilo koji deo tela zbog presađivanja, kako bi se pomoglo teškim bolesnicima.
 
Ko može biti donor organa ili tkiva?
Svaka osoba je potencijalni davalac organa, ako se za života nije izričito i pismeno tome protivila. Medicinski uslov za to je da su organi i tkiva u trenutku smrti osobe pogodni za presađivanje.
 
Šta se događa nakon uzimanja organa i tkiva?
Postupak dobijanja organa odvija se u sterilnim uslovima, u operacionoj sali, koji izvršava tim kvalifikovanih lekara. Darivanje organa ne nagrđuje telo pokojnika i ne odlaže sahranu.
 
Kako pojedine religije tumače darivanje organa?
Sve svetske religije podržavaju darivanje delova tela, smatrajući to činom plemenitosti i ličnog izbora.
 
Šta treba da učini donor?
Kada osoba za vreme života odluči da zavešta organe i tkiva nakon svoje smrti, u želji da se spasu životi drugih teško bloesnih ljudi, poželjno bi bilo da tu odluku potvrdi pismenim putem, tako što će popuniti donorsku karticu. Ovu svoju odluku prenesite najbližim prijateljima i rodbini, jer će oni biti prvi kojima će lekari saopštiti konstantovanu moždanu smrt.
 
Šta je donorska kartica?
Donorska kartica postala je  tema za razgovor, izazov za razmišljanje, stvaranje stava u zejednicama ljudi, u prvom redu u porodici. Ujedno predstavlja znak plemenite brige za drugog čoveka.Main menu 2

by Dr. Radut.