Jump to Navigation

Kompatibilnost sa EXTRANEAL (ikodekstrin) rastvorom za peritonealnu dijalizu (PD)

Ovaj spisak nije sveobuhvatan i sastavljen je u julu 2018. Eventualno odsustvo pojedinih aparata za merenje glukoze u krvi (u daljem tekstu - merač glukoze) ili test traka sa ove liste NE implicira kompatibilnost sa EXTRANEAL (ikodekstrin) rastvorom za peritonealnu dijalizu (PD).

 

Kompatibilnost Sa EXTRANEAL... by on ScribdMain menu 2

by Dr. Radut.