Jump to Navigation

Korektna saradnja RFZO i Saveza bubrežnih invalida Vojvodine

 

Korektna saradnja RFZO

i

Saveza bubrežnih invalida Vojvodine

 

 

 

From: Savez Dijaliziranih [mailto:dijaliza.nsp@gmail.com]

Sent: Friday, September 09, 2016 11:54 AM

To: public@rfzo.rs Subject: Ostvarivanje prava pacijenata na dijalizi

 

 

Poštovani,

Zbog specifičnih problema koje članovi našeg Saveza, pacijenti na programu lečenja dijalizom imaju prilikom upućivanja u tercijarne ustanove, radi hirurških i drugih konsultativnih intervencija, molimo Vas da nam potvrdite:

 

Da li su specijalistički izveštaji privatnih zdravstvenih ustanova, klinika i konkretno Fresenius Medical Care Srbija, koje nakon specijalističkih pregleda dobijaju naši članovi (pacijenti), merodavni za lekarske komisije pri Filijalama RFZO, na teritoriji Republike Srbije.

 

U praksi kada pacijenti treba da ostvare specijalističke preglede i hirurške zahteve u tercijarnim ustanovama (KCS, KCV i dr), lekarske komisije odbijaju da odobre takvu uslugu, odnosno ne daju saglasnost sa obrazloženjem da se radi ''O specijalističkom nalazu privatne zdravstvene ustanove'' koje komisija ne priznaje.

 

U prilogu Vam dostavljamo informaciju dobijenu putem LKS.

 

Уважавајући тежину и осетљивост здравственог проблема чланова вашег Савеза, односно осигураних лица РФЗО-а која су на програму лечења дијализом, молимо да нас обавестите ако настане конкретан проблем на некој од лекарских комисија.

Takođe, podsećamo da ukoliko se izabrani lekar, ili bilo koji drugi lekar, ne slaže sa nalazom svog kolege odnosno specijaliste, o tome mora dati pismeno obrazloženje pacijentu koji će potom obavestiti svog lekara, odnosno specijalistu.”

Takođe, podsećamo da ukoliko se izabrani lekar, ili bilo koji drugi lekar, ne slaže sa nalazom svog kolege odnosno specijaliste, o tome mora dati pismeno obrazloženje pacijentu koji će potom obavestiti svog lekara, odnosno specijalistu.”

S poštovanjem

Predsednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine

dipl. ecc Zoran Mišković

 

____________________________________________________

Stav LKS povodom priznavanja mišljenja i nalaza lekara u privatnom sektoru July 30, 
2015/in Vesti /by privatnapraksa Lekarska komora Srbije zauzela je zvaničan stav 
povodom priznavanja mišljena i nalaza lekara u privatnom sektoru, 
koji je objavljen na sajtu LKS i glasi:

 

“Podsećamo da nalazi i mišljenja svih licenciranih lekara u Srbiji imaju jednaku validnost, bez obzira na to da li rade u privatnom ili javnom sektoru. Osnovno je pravo lekara – pravo na slobodnu procenu, a drugo mišljenje lekara se prema važećim propisima inicira ili na zahtev pacijenta ili ukoliko ga sam lekar zatraži od drugog lekara.

Takođe, podsećamo da ukoliko se izabrani lekar, ili bilo koji drugi lekar, ne slaže sa nalazom svog kolege odnosno specijaliste, o tome mora dati pismeno obrazloženje pacijentu koji će potom obavestiti svog lekara, odnosno specijalistu.”

 

Direktorka LKS Prim. dr Vesna Jovanović je ovu izjavu objavila nakon sastanka sa predstavnicima Asocijacije a u duhu nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji izmedju učesnika u medicinskom sistemu Srbije, Ministarstva zdravlja i Privredne komore Srbije.

 

Ciljevi ovog Memoranduma su:

 

Ciljevi ovog Memoranduma su:

• Unapredjenje uslova za učešće svih činilaca u medicinskom sistemu i donošenju zakonske regulative, kao i u procesu promene i i uskladjivanja postojeće regulative sa EU propisima, i

• Prevazilaženja svih organizacionih problema i donošenja najboljih rešenja u interesu struke, farmaceutske i medicinske privrede, a u funkciji efikasnosti, unapredjenja prevencije i boljih rezultata u zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

 

Potpisnici memoranduma su, pored Ministarstva zdravlja i Privredne komore Srbije sve zdravstvene komore, Savez udruženja pacijenata Srbije, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, NALED i Unija poslodavaca Srbije.

 

 

Odgovor RFZO:

 

 

Public 12. сеп (пре 2 дана)

 

(nepotrebno izostavjeno)

 

 

Поштовани,

У вези вашег дописа од 09.09.2016. године упућеног електронском поштом који се односи на питање: да ли су специјалистички извештаји здравствених установа основаних у приватној својини, меродавни за доношење оцена лекарских комисија обавештавамо Вас о следећем:

 

Чланом 46. став 2. тачка 2. Закона о здравственој заштити прописано је да се здравствене установе могу оснивати средствима у државној и приватној својини, а члан 51. истог Закона прописује да здравствна установа може обављати здравствену делатност која је утврђена решењем Министарства да су испуњени услови прописани законом за обављање делатности.

 

Чланом 39а. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ставом 2. и 3. прописано је да изабрани лекар упућује осигурано лице на специјалистичко-консултативни преглед у здравствену установу која обавља здравствену делатност, на секундарном, односно терцијарном нивоу здравствене заштите, на основу мишљења доктора медицине –специјалисте одговарајуће гране медицине из здравствене установе која обавља здравствену делатност на примарном нивоу.

 

Ако здравствене услуге доктора медицине–специјалисте нису прописане актом којим се уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене заштите, изабрани лекар упућује осигурано лице у ЗУ која обавља здравствену делатност на секундарном, односно терцијарном нивоу, без претходно прибављеног мишљења доктора медицине- специјалисте одговарајуће гране медицине из ставе 2. овог члана

 

Сходно напред цитираном специјалистички лекарски налаз и мишљење лекара који испуњавају прописне услове имају исту валидност без обзира да ли су исти запослени у ЗУ приватног или јавног сектора, под условом да су дати на начин и поступак прописан напред цитираним Правилником.

 

Лекарске комисије РФЗО-а поред аутономности одлучивања не могу донети негативну оцену само из разлога што је предложена од стране специјалисте запосленог у приватној пракси.

 

Уважавајући тежину и осетљивост здравственог проблема чланова вашег Савеза, односно осигураних лица РФЗО-а која су на програму лечења дијализом, молимо да нас обавестите ако настане конкретан проблем на некој од лекарских комисија.

 

Срдачан поздрав

Slika: 


Main menu 2

by Dr. Radut.