Jump to Navigation

Međunarodni dan OSI

Dana 02.12.18. u društvenoj sali invalidskih organizacija Vojvodine održan je svečani sastanak Izvršnog odbora Saveza bubrežnih invalida Vojvodine. Tom prilikom razmotrene su aktivnosti i planovi Saveza za 2019. godinu, a tematska predavanja uz izdašnu diskusiju održali su Nada Abramović dipl pravnik i Miroslav Nedimović dipl organizator zdravstvene nege.Main menu 2

by Dr. Radut.