Jump to Navigation

Mesec transplantacije u Vojvodini

U prostorijama Policijske uprave Subotica, pukovnik prof. dr Zoran Kovačević održao je predavanje na temu „Donorstvo i transplantacija u Srbiji“, kako bi se uticalo na  podizanje svesti građana  o značaju  transplantacije i potpisivanju donorskih kartica. Statistika kaže da je Srbija na dnu lestvice evropskih zemalja po broju transplantacija, kao i broju donorskih kartica. Iako je pre nekoliko godina došlo do poboljšanja na tom polju, sada je period stagnacije, posebno kada su u pitanju transplantacije od kadaveričnih davalaca tj. osoba kod kojih je utvrđena moždana smrt.

U Srbiji se trenutno metodom dijalize leči više od 4000 bubrežnih bolesnika.  Transplantacija bi ovim osobama omogućila novi život, a zdravstvenom sistemu velike uštede. Međutim, samo 10 odsto pacijenata, koji se nađu na listi čekanja za dobijanje organa uspe da pronađe donora. Da bi omasovila program transplantacija, Srbiji je potrebno oko 2 miliona potencijalnih donora.

Posle početnog uspeha u broju potpisanih donorskih kartica tokom 2010. godine , u 2012. dolazi do stagnacije koja se i ove godine nastavlja, posebno kada je reč  o broju transplantacija od kadaveričnih davalaca. U našoj zemlji još uvek su češće transplantacije od srodnika. Neki od razloga takvog stanja su zablude koje vladaju, nepoverenje građana, neoganizovanost struke, ali i novi podzakonski akti koji nameću potrebu da izabrani lekar mora da potpiše izjavu o zaveštanju organa. Od jednog kadaveričnog donora moguće je spasiti tri života.

Promotivno predavanje i potpisivanje Izjava o pristanku za doniranje organa, odnosno tkiva, radi dobijanja donorskih kartica organizovalo je Udruženje bubrežnih invalida Subotica u partnerstvu sa Udruženjem penzionisanih radnika OUP, a uz podršku Saveza bubrežnih invalida Vojvodine. Ovaj projekat deo je nacionalnih kampanja „Produži život“ i „Šansa za novi život“

 Main menu 2

by Dr. Radut.