Jump to Navigation

Okrugli sto 09.12.2018.

Dana 09.12.2018. udruženja bubrežnih invalida Kikinda i Subotica uz podršku Saveza su u Kikindi u restoranu "Lovac-BelaVila" organizovali okrugli sto na temu "Socio - psihološki problemi pacijenata na dijalizi". Razmotreno je više tema počev od standarda i protkola, značaja mesečnih i periodičnih analiza krvi, problemi oko kreiranja AV fistula i problemi vezani za nabavku neophodnih lekova za lečenje hiperparatireodizma. Konkretno pojašnjeno je da se lek Mimpara kao i mnogi drugi lekovi koji nisu na listi lekova u legalnom postupku mogu obezbeđivati pacijentima. Uslov je da se obezbedi potpis tri lekara odgovarajuće struke, na sekundarnom ili tercijalnom nivou i nakon overe i potpisa direktora ustanove lekovi se bez ikakvih ograničenja mogu nabavljati, a što je od strane RFZO predviđeno tekućim godišnjim ugovorima i ne postoje nikakva ograničenja niti posebne saglasnosti od strane RFZO. To je regulisano Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacijama, konkretno članom 15.Main menu 2

by Dr. Radut.