Jump to Navigation

Sekundarni hiperparatireoidizam

          Sekundarni hiperparatireoidizam nastaje najčešće kao posledica terminalne hronične bubrežne insuficijencije.

Insuficijentni bubreg usporeno izlučuje fosfate (to dovodi do smanjenja nivoa kalcijuma i povećane sekrecije paratireoidnog hormona, PTH).

Copyright: © All Rights Reserved Download as PDF, TXT or read online from Scribd

Sekundarni Hiperparatireoidizam - Kneževac 2017 by Dr Dušan Jerinkić on ScribdMain menu 2

by Dr. Radut.