Jump to Navigation

Sremska Mitrovica - "Tribina o transplantaciji uz potpisivanje donorskih kartica

OBAVEŠTENJE

 

Dana 26.4.2018.god.

sa početkom u 17h

u zgradi opštine Sremska Mitrovica

organizuje se

tribina o transplataciji organa i tkiva uz potpisivanje donorskih kartica.

 

PROGRAM

 

 

Doček i dobrodošlica Sladja Mirčeta.

 

Dobrodošlica Violete Srbljanin pred.udr.bub.bol.S.Mitrovica.

 

- Od 16h 31 min do 17h dolazak predavača i gostiju uz kafu i sokove u zgradi opštine.

 

- Od 17h do 17 i 30; predavanje prof.dr.Dušana Sćepanovića na temu :

KAKO DA UNAPREDIMO TRANSPLATACIJU ORGANA U SRBIJI

 

- Od 17h 30 do 17hi 40 min predsednik Saveza bub.invalida Vojvodine govoriće na temu: 

"KAKO DO DONORSKE KARTICE I KOJI JE NJEN ZNAČAJ ZA ČOVEKA KOJI ČEKA ORGAN."

 

Nakon izlaganja potpisivaće se i deliti DONORSKE  KARTICE koje je obezbedila BIOMEDICINA Beograd.

 

 

 

 

 

 

Zamenik nacečelnika za soc.i zdr.zaštitu

Slađana Mirčeta

 Main menu 2

by Dr. Radut.