Jump to Navigation

STRUČNI SKUP NOVI ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA

STRUČNI SKUP NOVI ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA

sreda, 17. oktobar 2018. godine

srednja sala, I sprat

 

Pravni fakultet Univerzitet UNION, Bulevar mašala Tolbuhina 36, Novi Beograd

17.00 Otvaranje skupa, prof. dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u

Beogradu

Moderator: prof. dr Violeta Beširević, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union

u Beogradu

17.05 – 17.15 Iz ličnog ugla, Nikola Stevanović, pravnik i transplantirani pacijent

17.15 – 17.25 Položaj transplantiranih pacijenata i pacijenata koji su na listi za transplataciju u

Srbiji, Mladen Todić, predsednik Udruženja transplantiranih pacijenata i pacijenata koji su na

listi za transplataciju „Zajedno za novi život“

17.25 – 17.40 Značaj transplantacije i doniranja organa, pukovnik prof. dr sc. med. Đoko

Maksić, Načelnik klinike za nefrologiju VMA

17.40 – 17.55 Transplantacija jetre - izazovi i praksa, prof. dr Đorđe Ćulafić, načelnik

Transplatacione hepatologije Kliničkog centra Srbija

17.55 – 18.10 Transplantacija srca u Srbiji, dr Emilija Nestorović, načelnik Odeljenja intenzivne

nege za transplantaciju srca Kliničkog centra Srbije

18.10 – 18.25 Uloga države u unapređivanju zakonodavnog okvira o presađivanju ljudskih

organa, dr Vesna Rakonjac, v.d. direktorka Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja

Republike Srbije

18.25 – 18.40 Pravni aspekti doniranja ljudskih organa, doc. dr Jelena Simić, Pravni fakultet

Univerziteta Union u Beogradu

18.40 - 19.00 Diskusija i zaključna razmatranja

 Main menu 2

by Dr. Radut.