Jump to Navigation

VAŽNA OBAVEŠTENJA

 

                            O B A V E Š T E NJ E

 

 

Dana 08.11.2018. godine

Savez bubrežnih invalida Vojvodine  i

Udruženje bubrežnih invalida Subotica

organizuje konferenciju za medije.

Konferencija će biti održana u prostorijama sale za sastanke Opšte bolnice Subotica sa početkom u 13:00 časova.

 

Prezentacijom će biti predstavljna knjiga:

«ISHRANA OSOBA NA HEMODIJALIZI»

Autor knjige je Dana Meškov,  nutricionista-dijetetičar O.B. Subotica.

 Knjiga je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i u istu je uložen dvogodišnji nesebični trud i rad.

Ova knjiga je od nemerljivog značaja za sve pacijente, članove porodica i zdravstveno osoblje na Odeljenjima dijalize na teritoriji Republike Srbije.

                        

 

 

Predsednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine i

Predsednik Udruženja bubrežnih invalida Subotica

Dipl. ek. Zoran Mišković

                           

____________________________________

 

Besplatna pravna pomoć građanima za oblast zdravstvenog prava

 

Klinika Medicinsko pravo

 
   
 
       

 

Pravna klinika za medicinsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union nastavlja sa radom  počev od  četvrtka 1. novembra 2018. godine.

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

-       kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;

-       kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;

-       kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

 

Besplatnu pravnu pomoć pružaju studenti prava uz nadzor advokata i profesora.

 

Prijem građana je svakog četvrtka u periodu od 17 - 18.30h, na drugom spratu, kabinet VIII, ul. Bulevar maršala Tolbuhina br.36. (bivša  ul. Goce Delčeva), Novi Beograd.

 

Molimo Vas da ovu informaciju imate u vidu ukoliko nekom licu bude potrebna pravna pomoć u vezi sa navedenim oblastima, kao i da ukoliko ste u mogućnosti, ovo obaveštenje prosledite onima za koje mislite da mogu biti zainteresovani.

 

Kontakt:

 e-mail adresa: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs ,
tel.011-2095 501.Main menu 2

by Dr. Radut.