Jump to Navigation

Zoran Mišković u emisiji Jutrenje TV Subotica

 

(Insert iz „Jutrenje” 06.11.2018.TV Subotica)

„Autoru se zahvaljujem na entuzijazmu, posvećenosti i stručnosti u pisanju ove knjige jer se ishranom bolesnika na hemodijalizi kao i bolesnika u predijaliznom periodu lekari na žalost vrlo slabo i nerado bave, tako da je to još jedan razlog za važno mesto nutricioniste u lečenju bolesnika sa hroničnom bubrežnom slabošću.” 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.