Jump to Navigation

Nefrologija

Konsenzus Amsterdamskog foruma o brizi o živim davaocima bubrega
MREŽA CENTARA ZA DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU BUBREGA U SRBIJI   Godišnji izveštaj počinje i ove godine prikazom broja centara za dijalizu i transplantaciju bubrega u Srbiji.          Na kraju 2011. godine u Srbiji je radilo 57 centara za dijalizu. Cen-tar za hemodijalizu Kliničko-bolničkog centra «Dr Dragiša Mišović Dedinje» koji je privremeno prestao sa radom aprila 2009. godine, nije obuhvaćen...
Sekundarni hiperparatireoidizam može nastati u ranim stadijumima hronične bubrežne insuficijencije, a rezultat je nedostatka aktivnog oblika vitamina D kao i disbalansa minerala kalcijuma i fosfora u organizmu. Kalcijum i fosfor su minerali koji se unose hranom. Ravnoteža između ovih minerala kao i njihova količina u organizmu su važni za pravilan rad mišića, nervnog sistema, za zdravlje kostiju.Zdrav bubreg održava ravnotežu kalcijuma i fosfora tako što eliminiše vi...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.