Jump to Navigation

Nefrologija

MREŽA CENTARA ZA DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU BUBREGA U SRBIJI   Godišnji izveštaj počinje i ove godine prikazom broja centara za dijalizu i transplantaciju bubrega u Srbiji.          Na kraju 2011. godine u Srbiji je radilo 57 centara za dijalizu. Cen-tar za hemodijalizu Kliničko-bolničkog centra «Dr Dragiša Mišović Dedinje» koji je privremeno prestao sa radom aprila 2009. godine, nije obuhvaćen...
Sekundarni hiperparatireoidizam može nastati u ranim stadijumima hronične bubrežne insuficijencije, a rezultat je nedostatka aktivnog oblika vitamina D kao i disbalansa minerala kalcijuma i fosfora u organizmu. Kalcijum i fosfor su minerali koji se unose hranom. Ravnoteža između ovih minerala kao i njihova količina u organizmu su važni za pravilan rad mišića, nervnog sistema, za zdravlje kostiju.Zdrav bubreg održava ravnotežu kalcijuma i fosfora tako što eliminiše vi...
("Sl. glasnik RS", br. 89/2012) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak davanja izjave o pristanku i evidentiranje pismenog pristanka u zdravstvenoj knjižici, odnosno zabrane uzimanja organa i tkiva, vođenje evidencije o datim izjavama o pristanku, odnosno zabrani uzimanja organa i tkiva, zaštita podataka o davaocu organa i tkiva, obrazac donatorske kartice, kao i uslovi koje treba da ispuni ustanova, organ, odnosno organizacija koji daju donatorsku karticu...
U AP Vojvodini na dan 01.10.2012. godine bilo je 1022 bolesnika (bubrežnih invalida), koji su na programu hemodijalize pri dijaliznim centrima, 40 bolesnika na programu peritoneumske dijalize (kućna – trbušna) i 160 bolesnika sa transplantiranim bubregom. Na osnovu ovoga proističe da se na dan 01.10.2012. godine na teritoriji APV, koju pokriva Savez bubrežnih invalida Vojvodine na programu dijalize i posttransplantacionog tretmana nalazi 1222 dijalizirana i lečena lica sa statusom...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.