Jump to Navigation

Nefrologija

Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni program prevencije, lečenja, unapređenja i kontrole bubrežne insuficijencije i razvoja dijalize u Republici Srbiji do 2020. godine.   Član 2 Prevencija, lečenje, unapređenje i kontrola bubrežne insuficijencije sprovodi se po Nacionalnom programu iz stava 1. ove uredbe, koji sadrži utvrđen cilj, aktivnosti i očekivane rezultate. Nacionalni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo....
Sensipar je lek koji pomaže lečenje pacijenata na dijalizi sa neuravnoteženim fosforom, kalcijumom i PTH, poznatim kao sekundarni hyperparathyroidism. Stanje koje može imati veliki uticaj na zdravlje poznatije kao sekundarni HPT, gde paratiroidna žlezda proizvodi previše PTH hormona, bubrezi ne proizvode dovoljno vitamina D, pa su kalcijum i fosfor u neravnoteži. Čak i tada simptomi ne moraju biti vidljivi, lečenje sekundarnog HPT je važno. Sensipar se koristi za lečenje sekundarnog...
OsvaRen
Hiperparatireodizam – prezentacija leka OsvaRen Posle višemesečne komunikacije Udruženja bubrežnih ivalida Subotice sa predstavnicima Fresenius Srbija, dana 25.05.2010. u Velikoj Sali za sastanke Opšte bolnice Subotica po prvi put je izvršena stručna prezentacija leka OsvaRen čiji je proizvođač Fresenius i koji se uspešno koristi u Evropskoj uniji unazad 2 godine. Tom prilikom smo došli do saznanja da je u toku postupak dobijanja svih legitimnih...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.